پــروژه ها


img01

پتروشیمی نوری

بیشتر
img01

فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی - مدیریت پیمان (MC) بخش خشکی و دریا

بیشتر
img01

طرح توسعه میدان نفتی آذر

بیشتر
img01

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

بیشتر
img01

فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

بیشتر
img01

فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

بیشتر
img01

پالایشگاه گاز فجر جم

بیشتر
img01

پالایشگاه گاز پارسیان

بیشتر
img01

پروژه Iran LNG

بیشتر
img01

پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

بیشتر
img01

فاز 12 پارس جنوبی

بیشتر
img01

طرح توسعه میدان گازی آزادگان شمالی

بیشتر
img01

میدان‌های نفتی غرب کارون

بیشتر
img01

پالایشگاه NGL جزیره سیری

بیشتر
img01

پتروشیمی زاگرس

بیشتر
img01

NGL 3100

بیشتر
img01

توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی

بیشتر