برگزاری کارگاه "آشنایی با جایزه تعالی منابع انسانی" در دو سطح مدیریتـی و عمومـی

به گزارش روابط عمومی و به نقل از واحد توسعه منابع انسانی
1400/06/08
دسته بندی خبرآخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی و به نقل از واحد توسعه منابع انسانی، کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تعالی منابع انسانی ، در روزهای دوشنبه سی و یکم خرداد ماه و یکم و دوم تیرماه با حضور سرکارخانم دکتر خدابخشی زاده  به صورت همزمان (حضوری و آنلاین) در دفتر مرکزی تهران و پروژه¬های شرکت اُیکو برگزار شد. 


 به گزارش روابط عمومی و به نقل از واحد توسعه منابع انسانی، کارگاه آموزشی آشنایی با جایزه تعالی منابع انسانی ، در روزهای دوشنبه سی و یکم خرداد ماه و یکم و دوم تیرماه با حضور سرکارخانم دکتر خدابخشی زاده  به صورت همزمان (حضوری و آنلاین) در دفتر مرکزی تهران و پروژه¬های شرکت اُیکو برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که در دوسطح مدیریتی و عمومی برگزار شد تعداد90 نفر از همکاران گرامی از پروژه¬های مناطق 1، 2 ،3 و ستاد تهران مشارکت داشتند. 

در نخستین روز این کارگاه که  روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه و در سطح مدیریتی برگزار گردید، ابتدا آقای کرباسیان مدیر توسعه منابع انسانی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین،  توضیحاتی در ارتباط با جایزه تعالی منابع انسانی ارائه و اشاره کوتاهی به اهداف و فرآیند آن داشتند. سپس آقای مهندس عراقی رئیس محترم هیئت مدیره و آقای مهندس طاهری مدیرعامل محترم در سخنان کوتاهی به اهمیت موضوع پرداختند.

در ادامه، خانم دکتر خدابخشی زاده مدرس این کارگاه که مشاور تعالی منابع انسانی سازمانهای بزرگ کشور نیز هستند به ارائه موضوعات مرتبط پرداخته و با ذکر مثالهایی، تصویر کلی از ضرورت مشارکت در جایزه تعالی منابع انسانی ارائه نمودند.

در انتهای جلسه نیز آقای مهندس طاهری به لزوم ایجاد فرهنگ مشارکت و لزوم همراهی تمامی همکاران در انجام موفق این مهم تاکید نمودند. 

لازم به ذکر است این مجموعه جلسات علاوه بر سطح مدیریتی، در روزهای سه¬شنبه و چهارشنبه اول و دوم تیرماه سال1400 در سطح عمومی و با حضور نمایندگان واحدها و همکاران منابع انسانی بصورت همزمان (حضوری و آنلاین) در ستاد تهران، مناطق و پروژه¬ها  برگزار گردید.