کسب تندیس و تقدیرنامه سطح سه ستاره منابع انسانی توسط شرکت اُیکو

روابط عمومی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو)
1400/10/21
دسته بندی خبرآخرین اخبار

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت بر اساس ارزیابی های انجام شده حائز تندیس و تقدیرنامه سطح سه ستاره گردید.

به گزارش روابط عمومی اُیکو، در هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی که طی روزهای 20 و 21 دی ماه برگزار می گردد. شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت بر اساس ارزیابی های انجام شده حائز تندیس و تقدیرنامه سطح سه ستاره گردید.

در مراسمی که در اولین روز از این کنفرانس و به منظور اهداء تندیس ها و لوح های سپاس به شرکت های واجد شرایط برگزار شد، تندیس و تقدیرنامه سطح سه ستاره کنفرانس توسط انجمن مدیریت منابع انسانی ایران به آقای مهندس سعید مومنی مدیرعامل محترم اهداء گردید.

لازم به ذکر است بر اسا برنامه ریزی شرکت اُیکو برای سال آتی، تداوم مسیر تعالی با همکاری و همفکری تمامی رهبران و متولیان محترم فرآیندها و اخذ نشان سطح برنزی سه ستاره در جایزه تعالی منابع انسانی هدف گذاری شده است.

کسب این موفقیت ارزشمند بر تمامی اعضای خانواده بزرگ اُیکو مبارک باد.