راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب
 • کارفرما

  شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت

  بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداشت فنی خطوط لوله و ایستگاه‌های تقویت فشار

 • محصولات

 • مدت زمان

 • گاز ورودی