طرح پترو پالایش پارسیان سپهر
 • کارفرما

  شرکت پترو پالایش پارسیان سپهر

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت

  نظارت بر راه اندازي؛ بهره برداری؛ تعمیرات و نگهداشت فنی

 • محصولات

 • مدت زمان

 • گاز ورودی