پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس
 • کارفرما

  پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

 • وضعیت

  در حال انجام

 • حوزه فعالیت

  خدمات مشاوره جهت انجام آزمون عملکردی پالایشگاه 

 • محصولات

 • مدت زمان

 • گاز ورودی