همزمان با تاسیس شرکت، گسترش پروژه ها و کمبود نیروی متخصص داخلی در حوزه راه اندازی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، مدیران ارشد شرکت را بر آن داشت تا واحد آموزش های تخصصی را با هدف تحقق موارد زیر پایه گذاری نمایند:

• ارائه برنامه های آموزشی بمنظور توانمندسازی نیروهای متخصص در پروژه های OICO

• ارائه برنامه های آموزشی تخصصی به نیروهای جدیدالاستخدام کارفرمایان بمنظور کسب توانمندی لازم جهت راهبری پالایشگاهها


این واحد جهت اجرای ماموریت خود از سه زیر مجموعه دانشی تشکیل شده است :

• آموزش های تخصصی

• تحقیق وتوسعه (R&D)

• مدیریت دانش (KM)

مدیریت آموزش های تخصصی، تحقیق و توسعه، در راستای استراتژی کلان شرکت ماموریت خود را در سه حوزه کاری آموزش تخصصی ، تحقیق و توسعه و مدیریت دانش محور به ترتیب و شرح زیر متمرکز نموده است:

1. تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز پروژه های شرکت ، با هدف رفع محدودیت های دستیابی به نیروهای متخصص در داخل کشور و نیز تأمین نیروی متخصص مورد نیاز کارفرمایان در حوزه راهبری پالایشگاه ها

2. ایجاد زیرساخت های لازم برای فعالیت های تحقیقاتی در حوزه های عملیاتی ، ارائه خدمات و مدل کسب و کار

3. کاهش هزینه های عملیاتی پروژه ها و نیز تبدیل دانش به ارزش ، از طریق پیاده سازی مدیریت دانش محور

آموزش نیروهای مورد نیاز صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی مستلزم بکارگیری پیشرفته ترین متدهای آموزشی می باشد ، مدیریت آموزش های تخصصی از همان ابتدا از متدولوژی شرکت های نفتی پیشتاز در این حوزه الگو برداری نموده و با توجه به نیازهای داخلی نسبت به بهینه سازی روش ها اقدام نموده است. علاوه براین فرایند آموزش در این شرکت بر پایه استانداردهای رایج شامل ، استانداردهای ISO 10015 و ISO 29990 برای نیازسنجی ، طراحی ، اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره ها پیاده سازی شده است.

• طراحی و برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای جدیدالاستخدام

• طراحی و برگزاری دوره های آموزشی (ایمنی، عمومی، تخصصی) برای کارکنان شاغل در صنایع نفت براساس مدل شایستگی (Competency Model) . در این مدل با شناسایی مشاغل و شایستگی های مورد نیاز برای انجام وظایف و همچنین ارزیابی کارکنان شاغل در هر شغل و تعیین فاصله بین شایستگی شاغل و شغل ، آموزش های مورد نیاز کارکنان سازمان تعیین می گردد. بهینه ترین متد روز در صنایع پیشرفته برای جذب و استخدام، تعیین حقوق، دستمزد و پاداش عملکردی، کارراهه شغلی و ارتقا عملکرد کارکنان استفاده از مدل شایستگی می باشد.

• طراحی و برگزاری دوره های آموزشی زبان تخصصی انگلیسی نفت و گاز

• طراحی و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ایمنی

• طراحی و برگزاری دوره های تخصصی ویژه براساس درخواست کارفرمایان

• هماهنگی برگزاری دوره آموزشی تجهیزات سازندگان (Vendor Training)

• تامین مدرسان دوره های تخصصی با بهره گیری از شاغلین مجرب در هر حوزه

• امکان همکاری مشترک با مراکز آموزشی معتبر بین المللی با ارائه گواهی نامه معتبر

• امکان بهره گیری از مدرسان دانشگاهی در قالب تفاهم نامه های موجود

- طراحی دوره های آموزشی برای 610 نفر از نیروهای جدیدالاستخدام در پروژه فازهای 9و10 پارس جنوبی – کارفرما شرکت نفت و گاز پارس (POGC)

- طراحی و اجرای دوره های آموزشی برای 120 نفر از نیروهای جدیدالاستخدام در پالایشگاه NGL SIRRI – کارفرما شرکت ملی نفت فلات قاره ایران (IOOC)

- طراحی و اجرای دوره های آموزشی ایمنی ، عمومی و تخصصی برای 370 نفر از کارکنان شاغل در بخش تعمیرات مکانیک پالایشگاه پنجم عسلویه – کارفرما شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC)

- طراحی و اجرای دوره های آموزشی ایمنی و پدافند غیرعامل برای 270 نفر از کارکنان شاغل در بخش تعمیرات مکانیک پالایشگاه پارسیان (در حال اجرا) – شرکت ملی گاز ایران (NIGC)

- طراحی و اجرای دوره های آموزشی برای 650 نفر از نیروهای جدیدالاستخدام مورد نیاز در پروژه های راه اندازی و بهره برداری ایکو از بدو تاسیس تا کنون

اعتبار گواهی نامه های آموزشی اُیکو از چند طریق کسب گردیده است:

- تعدد دوره های بدو استخدام و ضمن خدمت برگزار شده با اثربخشی بالا برای کارکنان اُیکو که براساس متدولوژی های الگوبرداری شده از شرکت های معتبر بین المللی طراحی و اجرا گردیده

- اخذ تاییدیه از کارفرمایان برای دوره های برگزار شده

- تفاهم نامه های دانشگاهی موجود

- اخذ نمایندگی از شرکت ISS ایتالیا

- کسب رتبه ششم در جایزه جهانی MAKE (سازمان دانشی برتر) در بین پنجاه شرکت برگزیده ایرانی

- کسب تندیس سیمین مدیریت دانش در هشتمین کنگره ملی مدیریت دانش

- کسب تقدیر نامه از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای جذب و آموزش نیروهای بومی منطقه عسلویه

- کسب تقدیرنامه از نهادها و سازمان های مسئول در حوزه استخدامی منطقه پارس جنوبی برای جذب و آموزش نیروهای بومی منطقه عسلویه

- کسب جایگاه بیشترین پیشرفت در استقرار مدیریت دانش محور در سال 1395 از سوی جایزه جهانی MAKE

- کسب تندیس و تقدیرنامه از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای استقرار سیستم های استاندارد