شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت در یک نگاه 


ماهیت متغیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچینین فزونی  پیچیدگی های  پروژه های جدید،  شرکت های ایرانی را بر آن داشت تا توانمندی های خود را بهبود بخشیده و رویکرد های جدید و منظمی را به منظور اطمینان از اجرای موفق پروژه ها بکار گیرند.

فضای رقابتی پروژه، بکارگیری رویکردهای نوین در مدیریت، ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی را الزام آور می سازد. شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( اُیکو) با هدف مدیریت و اجرای خدمات راه اندازی، استارت آپ،  تعمیرونگهداری و دوره های آموزشی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تأسیس شد.

در سال 1390 شرکت اُیکو به عنوان شرکت سهامی خاص در تهران تأسیس گردید. سهام این شرکت به طور کامل متعلق است به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) و صندوق بازنشستگی صنعت نفت می باشد. 

شرکت اویک قبل از تأسیس شرکت اُیکو، عملیات مربوط به راه اندازی و استارت آپ و توسعه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را از طریق واحد راه اندازی خود به انجام رسانده است. 

گسترش پروژه های شرکت اویک و افزایش تقاضا در خصوص خدمات راه اندازی و استارت آپ، این شرکت را بر آن داشت تا تصمیمی راهبردی اتخاذ نموده و شرکتی را به عنوان یکی از شرکت های تابعه خود در زمینه راه اندازی و بهره برداری تأسیس نماید. این شرکت جدید اُیکو نامیده شد.

چشم انداز شرکت اُیکو تبدیل شدن به شرکتی پیشرو در خصوص پیش راه اندای و راه اندازی در منطقه با تکیه بر متدولوژی های تدوین شده داخلی است. 

ماهیت فعالیت های  مبتنی بر نیروی انسانی متخصص ایجاب می کند که شرکت اُیکو توجه ای خاص به سرمایه گذاری در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی داشته باشد. به خاطر استمرار حفظ جایگاه پیشرو در بازار، شرکت اُیکو سرمایه گذاری عمده ای را در توسعه و حفظ نیروهای ماهر انجام داده است.

با تکیه بر چنین نیروهایی، اُیکو توان انجام عملیات تکمیل مرحله ساخت، پیش راه اندای، راه اندازی، استارت آپ و تست عملکرد در پروژه های نفت و گاز را تا مرحله تحویل به کارفرما کاملاً دارا می باشد.