گـاه شمار موفقیت های اُیـکو

1390
 • تأسیس اُیکو با هدف ارتقاء توان داخلی
 • در حوزه راه اندازی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 • مگا پروژه فازهای 17و18 پارس جنوبی/ راه اندازی
 • پروژه NGL سیری/ راه اندازی
1391
 • راه اندازی مگا پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی
1392
 • تکمیل راه اندازی و بهره برداری پروژه NGL سیری در خلیج فارس
 • پروژه طرح توسعه فاز 12 گازی پارس جنوبی/MC در بخش EPC3
 • پروژه مایع سازی گاز طبیعی ایران-Iran LNG/ جهت انجام عملیات Preservation
1393
 • راه اندازی و بهره برداری پالایشگاه هفتم (فازهای 17 و 18 پارس جنوبی)
 • تعمیرات مکانیکی روزمره و اساسی پالایشگاه پنجم (فازهای 9 و 10 پارس جنوبی)
1394
 • پیش راه اندازی و راه اندازی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
1395
 • راه اندازی و بهره برداری پالایشگاه هشتم (فازهای 20 و 21 پارس جنوبی)
 • تعمیرات مکانیک روزمره و اساسی پالایشگاه گاز پارسیان
1396
 • بهره برداری از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی (پالایشگاه هفتم)
 • بهره برداری از فازهای 20 و 21 پارس جنوبی (پالایشگاه هشتم)
 • بهره برداری از فازهای اول و دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس
 • بهره برداری و تولید زودهنگام میدان نفتی آذر- استان ایلام
 • پتروشیمی نوری- تعمیرات روزمره و اساسی
 • فازهای 22 الی 24 پارس جنوبی- مدیریت پیمان (MC)
 • تعمیرات روزمره و اساسی پالایشگاه گاز فجر جم
1397
 • بهره برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس و استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی
 • تولید و بهره برداری میدان نفتی آزادگان شمالی
 • خدمات تعمیر و نگهداری پالایشگاه و اجرای تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت تهران
 • خدمات تعمیر و نگهداری پتروشیمی مروارید
1398
 • راه اندازی پروژه پتروپالایش کنگان
 • تکمیل فاز اول و بارگیری مخازن ذخیره سازی- پایانه نفتی قشم
1399
 • بهره برداری و نگهداری از پایانه نفتی قشم
 • راه اندازی و بهره برداری طرح استحصال اتان پارسیان سپهر
 • کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی
 • تست عملکردی و اتمام راه اندازی میدان نفتی آذر در تأسیسات اصلی و شروع بهره برداری
 • بهره برداری از تأسیسات تکمیل شده NGL3100- دهلران
 • تعمیرات در مجتمع پتروپالایش کنگان
 • خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
1400
 • راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب
 • عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات طرح استحصال اتان پارسیان سپهر