گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و موفقیتهای شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
کسب رتبه در بین 500 شرکت برتر ایران
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
معرفی شرکت برتر از منظر HSE در راستای پیمان کارگاه مرکزی
تقدیرمدیر پالایشگاه هشتم
پیمانکار برتر در رعایت الزامات ایمنی
گواهینامه عضویت در انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران
گواهینامه رتبه بندی شرکت های خدماتی پشتیبانی و مهندسی
گواهینامه عضویت اتاق بازرگانی
گواهینامه عضویت
انجمن مدیر پروژه ایران
certificate
تقدیرنامه
HR Conference
شرکت های برتر ایران
HSE Certificate - fases 9-10
HR-Excellence
ISO TS 29001 2010 FA
5'th Refinery Certificate- HSE
ISO 14001 2015 FA
ISO 45001 2018 FA
HSE MS FA
ISO 9001 2015 FA
گواهی عضویت حقوقی1401
لوح تقدیر اداره کار شهرستان مهران
لوح تقدیر پالایشگاه تهران به لحاظ فعالیت های دانشی
لوح تقدیر تشکیل دبیرخانه جشنواره استانداردهای نفت و گاز و پتروشیمی
لوح تقدیر مدیر عامل اویک به لحاظ افتتاح پالایشگاه میعانات گازی
لوح تقدیر مدیر عامل محترم شرکت سروک آذر به لحاظ انجام فعالیت های دانشی شرکت اُیکو در پروزه میدان نفتی آذر
لوح تقدیر مدیر کار و امور اجتماعی منطقه انرژی پارس به جهت بکارگیری نیروهای بومی
تقدیر نامه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به جهت مشارکت در برگزاری چهاردهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
عضویت حقوقی انجمن مهندسی شیمی ایران
تقدیر نامه شبکه بهداشت شهرستان مهران
عکس لوح تقدیر انجمن مهندسی شیمی 1401