انتشارات

باور شماره 3
 

باور شماره 3

  • پیام مدیرعامل به مناسبت سومین سالگرد تاسیس شرکت ایکو
  • ایکو بر قله افتخار صنعت نفت ایران
  • برنامه‌ریزی ایکو برای حضور در پروژ ههای برون‌مرزی
  • استقبال چشمگیر از کارگاه آموزشی ایکو
  • تقدیر از مدیران و پرسنل ایکو در پالایشگاه NGL سیری و فاز 12 پارس جنوبی
  • انتشار گزارش مدیریت پروژه‌ها در منطقه عسلویه
  • گزارش عملکرد دانشی پروژه‌ها