انتشارات

باور شماره 4
 

باور شماره 4

  • منابع انسانی مزیت رقابتی بنگاههای اقتصادی
  • بررسی آخرین وضعیت توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
  • از خارجی ها زبده تریم
  • گزارش عملکرد کلی پروژه راه اندازی فازهای 20 و 21
  • واگذاری بزرگترین قرار داد راه اندازی کشور به شرکت اُیکو
  • آموزش تمامی کارکنان جدیدالاستخدام در پروژه های شرکت
  • تلاش ها در پارس جنوبی امیدوارکننده است
  • حضور نماینده شرکت اُیکو در بیست و یکمین کنگره جهانی نفت