اخبار

برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)

 برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)

یکشنبه، 15 مرداد 1402

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت برنامه ریزی  و سیستم های شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت(اُیکو) با توجه به لزوم انجام ممیزی خارجی سالانه استانداردهای مدیریتی به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد و نگهداری مناسب استانداردهای استقرار یافته در شرکت، ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه با حضور تیمی مجرب از ممیزان محترم شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران (TUV Austria) به مدت 4 روز از تاریخ 7 الی 10 مردادماه با حضور در پروژه های میدان نفتی آذر، پایانه نفتی قشم و ستاد مرکزی شرکت برگزار و استانداردهای 5گانه شرکت مشتمل بر استانداردهایISO 9001:2015,ISO 14001:2015,ISO 45001:2018,ISO 29001:2020,HSE-MS مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در پایان ضمن ارائه گزارش وضعیت انطباق سیستم های شرکت و بیان نقاط قوت و ضعف و عدم انطباق های موجود در سیستم توسط سرممیز محترم، رفع اثربخش موارد عدم انطباق در موعد مقرر در دستور کار قرار گرفت تا با تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه، شاهد اعتلای روزافزون مجموعه اُیکو باشیم.

تصاویر
  • برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)
  • برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)
  • برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)
  • برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)
  • برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)
  • برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)
  • برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)
آرشیو