اخبار

(آرشیو ماه مرداد 1401)
آیین تکریم و معارفه رئیس هیات مدیره شرکت اُیکو برگزار شد
آقای مهندس شمس شرکت اُیکو را سرمایه ارزشمندی برای کشور دانست که باید در راستای تقویت مزیت رقابتی خود حرکت کند.
شنبه، 29 مرداد 1401
آرشیو