اخبار

(آرشیو ماه شهریور 1401)
پایان موفقیت آمیز عملیات تعمیرات اساسی مجتمع پالایش پارسیان سپهر
اولین دوره تعمیرات اساسی پروژه مجتمع پالایش پارسیان سپهر با موفقیت به پایان رسید.
چهارشنبه، 30 شهریور 1401
آرشیو