اخبار

(آرشیو ماه دی 1400)
کسب تندیس و تقدیرنامه سطح سه ستاره منابع انسانی توسط شرکت اُیکو
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت بر اساس ارزیابی های انجام شده حائز تندیس و تقدیرنامه سطح سه ستاره گردید.
ﺳﻪشنبه، 21 دی 1400
آرشیو