اخبار

مانور برق گرفتگی و مقابله با حریق در مجموعه پروژه کارگاه مرکزی برگزار شد

 مانور برق گرفتگی و مقابله با حریق در مجموعه پروژه کارگاه مرکزی برگزار شد

چهارشنبه، 28 تیر 1402

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت منطقه پارس جنوبی اُیکو، در راستای کنترل شرایط اضطراری و کاهش آسیب ها و همچنین با هدف ارتقاء سطح آگاهی و مهارت پرسنل مجموعه کارگاه مرکزی در زمان بروز حوادث و واکنش مناسب درشرایط اضطراری، مانور برق گرفتگی و بروز حریق در ساعت 9:00 صبح  روز چهارشنبه 31  خرداد ماه 1402 توسط واحدهای آتش نشانی، حراست، ایمنی وکلینیک پالایشگاه اول در این مجموعه برگزار گردید. همچنین پس از اتمام مانور توسط افسر ارشد آتش نشانی پالایشگاه اول نیز دوره آموزشی  آشنایی با  انواع حریق و راههای مقابله با آن برای پرسنل این مجموعه برگزارشد. 

تصاویر
  • مانور برق گرفتگی و مقابله با حریق در مجموعه پروژه کارگاه مرکزی برگزار شد
  • مانور برق گرفتگی و مقابله با حریق در مجموعه پروژه کارگاه مرکزی برگزار شد
  • مانور برق گرفتگی و مقابله با حریق در مجموعه پروژه کارگاه مرکزی برگزار شد
  • مانور برق گرفتگی و مقابله با حریق در مجموعه پروژه کارگاه مرکزی برگزار شد
آرشیو