اخبار

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد

 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد

چهارشنبه، 28 تیر 1402

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌های گروه اویک برای سال مالی منتهی به اسفند ماه سال 1401 از  روز شنبه 1402/03/06 طی چهار روز متوالی و در دو نوبت صبح و عصر با حضور تمامی سهامداران در سالن جلسات ساختمان مرکزی اویک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اُیکو، مجمع عمومی سالانه شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت در صبح روز هفتم خرداد ماه با حضور نماینده شرکت سرمایه گذاری اهداف، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، رئیس و اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت اویک و همچنین رئیس و اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت اُیکو در ساختمان مرکزی گروه اویک برگزار شد.

این مجمع به ریاست مهندس شهریاری؛ رئیس هیئت مدیره اویک و با دستور جلسه، استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد شرکت در سال 1401؛ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت‌های مالی سال 1401؛ بررسی و تصویب عملکرد و صورت‌های مالی سال 1401؛ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1402 و تعیین حق‌الزحمه آنان؛ بررسی و تصویب بودجه سال 1402؛ اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود؛ تعیین روزنامه رسمی شرکت و سایر موضوعات قابل طرح در مجمع انجام شد.

مهندس شمس پس از استماع گزارش‌های ارائه شده، ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، رهنمودهای لازم جهت پیشبرد فعالیت های شرکت در راستای اهداف گروه اویک را بیان کردند.

  براساس این گزارش، جلسه در بخش دوم با استماع گزارش حسابرس داخلی شرکت درخصوص رعایت مفاد منشور حاکمیت شرکتی، ارائه گزارشات و نقطه‌نظرات مدیران ستادی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در راستای اجرای مفاد منشور حاکمیت شرکتی و سایر مباحث فنی و چالش های موجود در پروژه های شرکت اُیکو‌، جمع‌بندی و با ارائه رهنمود لازم از سوی هیئت رئیسه مجمع پایان یافت.​

تصاویر
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
 • مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت برگزار شد
آرشیو